Home

Informatie over snijbietzaad

Welkom

Deze site is bedoeld om mensen te informeren en enthousiast te maken voor het idee van een gemeenschappelijk groenten/beleeftuin.

Je zou dit kunnen zien als een combinatie van een parkje en een volkstuin. Het is een ontmoetingsplek, een plek om te ontspannen en om lichte inspanning te verrichten. Maar het is ook een plek om gezond voedsel te kweken en gedeeltelijk in je eigen voedselvoorziening te kunnen voorzien.

Het is een tuin voor alle inwoners van Akkrum en Nes. Jong en oud. Rijk en arm. Iedereen kan er op zijn eigen manier zijn voordeel mee doen. Ook scholen en zorginstellingen zijn natuurlijk van harte welkom.

Deze site bevat concrete informatie over het idee, de achtergrond en de voortgang van de tuin.